U. S. Steel

Košice

Odprášenie koksovej služby VKB 1 a VKB 3
kreslenie výrobnej dokumentácie, výroba a montáž oceľovej konštrukcie
celkový objem 400 ton