U. S. Steel

Košice

Odprášenie aglomerácie pás č. 3-4
kreslenie výrobnej dokumentácie, výroba a montáž oceľovej konštrukcie
celkový objem 650 ton