MECOM GROUP

HUMENNÉ

Rekonštrukcia pôvodných objektov a výstavba novej výrobnej haly, expadičnej haly a skladov

výroba a montáž oceľovej konštrukcie

opláštenie

celkový objem 960 ton

celková plocha opláštenie 22 000m2