LOVOCHEMIE

LOVOSICE

Výstavba technologického celku

kreslenie výrobnej dokumentácie, výroba a montáž oceľovej konštrukcie

celkový objem 1500 ton