GGP SLOVAKIA

POPRAD-MATEJOVCE

Sociálno-prevádzková budova a jedáleň

výroba a montáž oceľovej konštrukcie

opláštenie