CONTINENTAL MATADOR TRUCK TIRES

PÚCHOV

Výrobná hala a skladové haly

výroba a montáž oceľovej konštrukcie

celkový objem 2 500 ton