VÝROBA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

ZAHRANIČIE

Projekt ANNABA, Alžírsko / celkový objem 110 ton

P E M  Gesellschaft m.b.H, Mauthausen, Rakúsko / celkový objem 1620 ton
K É S Z  Ipary Gyártó Kft., Kecskemét, Maďarsko / celkový objem 315 ton
AUDI , NECKARSULM, Nemecko / celkový objem 500 ton
AIRBUS Deutchland, Nemecko / celkový objem 150 ton
VOLVO Lastvagnar, Göteborg, Švédsko / celkový objem 360 ton
Zábavný park MIRABILANDIA, Ravenna, Taliansko / výroba oceľových hviezdných brán pre atrakciu “Katun”