"PF 2021"
vám praje firma COLAR
/ / /
"PF 2021"
vám praje firma COLAR
/ / /
"PF 2021"
vám praje firma COLAR
/ / /
"PF 2021"
vám praje firma COLAR
/ / /

Firma COLAR, s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 1999 špecializuje na výrobu a montáž oceľových konštrukcií.
Získaním certifikátu STN EN 1090-2 vo výrobnej skupine EXC 3 jej umožňuje konkurovať a pôsobiť na domácom aj zahraničnom trhu.

Dňa 21. 7. 2017 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. VaI/DP/2016/1.2.2-02/D645